Over de praktijk

Onze missie: samen staan wij voor patiëntvriendelijke, betrouwbare, servicegerichte en kosteneffectieve huisartsenzorg van hoge kwaliteit.

Wat we belangrijk vinden is dat de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste persoon geleverd kan worden.

We proberen de zorg, binnen de mogelijkheden van de huisartsenpraktijk, zo laagdrempelig mogelijk en dichtbij te organiseren, waarbij de patiënt centraal staat.

Continuïteit en vertrouwen staan aan de basis van een goede onderlinge zorgrelatie; wij streven ernaar om in deze veranderende tijden professionele zorg te blijven bieden met een vast team van artsen en ondersteunend personeel.

Om ook in de toekomst deze zorg op een goede manier te kunnen blijven leveren, investeren wij in efficiency, vooruitstrevende ICT en digitale zorgverlening, en staan wij open voor innovaties in de zorg.

Waar mogelijk proberen we preventief te handelen en patiënten te begeleiden naar een gezonde toekomst; we nemen deel aan bevolkingsonderzoek en zijn zowel in de spreekkamer als binnen ons team gericht op leefstijl.

Als extra service bieden wij u

  • Via MijnGezondheid.net en de MedGemak app kan iedere patiënt online via een beveiligde verbinding zijn eigen patiëntengegevens raadplegen, uitslagen inzien, medicatielijst raadplegen en medicatie bestellen, veilig mailen met de praktijk en een afspraak maken in onze agenda.
  • Gesprekken en training door onze praktijkondersteuner GGZ op het gebied van bijv. stress, depressie, angst, rouwverwerking.
  • Mogelijkheid tot beeldbellen op een veilige manier.
  • Kleine chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van moedervlekken, wratten en andere huidafwijkingen.
  • Longfunctieonderzoek en het maken van een ECG (hartfilmpje).
  • Een check-up vanaf uw 50e levensjaar.